Kladně skloněná výnosová křivka

(Positively sloping yield curve)

Situace, kdy jsou úrokové sazby vyšší u dlouhodobých dluhových cenných papírů než u krátkodobých dluhových cenných papírů stejné kvality.

Další pojmy