E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Ke zprávě o finanční stabilitě: České banky jsou na krizi dobře připraveny

Údaje, dnes zveřejněné Českou národní bankou potvrzují, že banky jsou stabilní a jsou na krizi dobře připraveny. Disponují velkým kapitálovým polštářem, který jim umožní nejen čelit dopadům krize na jejich klienty, ale také se významně a aktivně podílet na opatřeních, která ekonomiku vyvedou z krize.

Výsledky zátěžových testů ČNB navíc potvrdily, že banky zůstanou stabilní v základním scénáři testů, který je dokonce nepříznivější, než bylo indikováno v poslední prognóze ČNB. Stávající kapitálová síla bank také výrazně pomůže bankovnímu systému čelit i scénáři nepříznivému, který byl centrální bankou označen jako krajně nepravděpodobný.

„Potvrzuje se, jak je dobře, že se české banky chovaly v posledních dvou dekádách konzervativně a vytvářely systematicky velké kapitálové polštáře. Jsou teď o mnoho silnější a lépe připravené, než byly například v roce 2008, když vypukla minulá velká krize,“ komentuje výsledky letošních zátěžových testů Pavel Štěpánek, výkonný ředitel České bankovní asociace (ČBA).

„Přebytek volného kapitálu nad jeho minimální úrovní, požadovanou regulátorem, umožňuje bankám podpořit ekonomické oživení,“ předpovídá Pavel Štěpánek a současně dodává: „účast bank v programech COVID, včetně toho, že banky na sebe vzaly značnou část rizika poskytovaných úvěrů, je toho nejlepším dokladem. Umožnilo to řešit bezprostřední likviditní problémy firem i drobných klientů. V dalším kroku budou banky hrát zásadní roli v obnovení investiční aktivity, včetně své účasti na projektech Národního rozvojového fondu.“ Žádost fondu o licenci nyní posuzuje ČNB. Předpokládá se, že by mohl zahájit činnost ještě v tomto roce.


Komentáře Pavla Štěpánka, výkonného ředitele ČBA, k dnes ČNB oznámeným opatřením:

„Další snížení proticyklické kapitálové rezervy o 0,5 % je správným krokem ve správnou dobu. Ocenit je třeba, že ČNB toto opatření pojímá jako vpřed hledící, preventivní krok, který bankám vytváří dodatečný prostor jak pro poskytování úvěrů na podporu provozního kapitálu firem, tak jejich investic.“

„Zrušení ukazatele DSTI pro usměrňování hypotéčních úvěrů je součástí snahy čelit propadu tohoto segmentu trhu, jeho účinky nelze nyní přesně předvídat, záležet bude i na dalším vývoji cen nemovitostí.“