Kategorie obchodníka

(Merchant category)

Klasifikace typu obchodu nabízeného nebo prováděného obchodníkem.

Další pojmy