Kartový podvod

(Card fraud)

Podvod spáchaný s využitím platební karty nebo znalostí obsahu jejích dat.

Další pojmy