Kapitálový výnos

(Capital gain)

Zvýšení hodnoty kapitálových aktiv v porovnání s jejich počáteční hodnotou. Inflace a změny devizového kurzu mohou přinést reálný kapitálový výnos. Kapitálová ztráta je opakem, tj. pokud je hodnota aktiva nižší než jeho pořizovací cena. Kapitálové výnosy se nazývají realizované v okamžiku prodeje nebo převodu aktiv, a nerealizované, pokud stále zůstávají v účetních knihách společnosti nebo v jejím investičním portfoliu.

Další pojmy