Kapitálové požadavky (kapitálová potřeba)

(Capital requirement)

Částka kapitálu, kterou musí mít banka nebo jiná finanční instituce, jak požaduje její finanční regulátor.

Další pojmy