Kapitálová přiměřenost

(Capital adequacy)

Zákonná povinnost bank a dalších finančních institucí udržovat stanovený poměr vlastního kapitálu jako procento rizikově vážených aktiv.

Další pojmy