Kapitálová aktiva

(Capital assets)

Veškerý majetek včetně nemovitostí používaný v podnikání, s výjimkou aktiv držených primárně pro prodej nebo spotřebu v běžném chodu firmy.

Další pojmy