ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Kapitálová aktiva

(Capital assets)

Veškerý majetek včetně nemovitostí používaný v podnikání, s výjimkou aktiv držených primárně pro prodej nebo spotřebu v běžném chodu firmy.

Další pojmy