Joint venture, společný podnik

(Joint-venture)

Obchodní partnerství vytvořené dle práva, společně vlastněné dvěma a více firmami, a to nadnárodními nebo vládními, nebo nadnárodními a místními podnikateli.

Další pojmy