Jobber, zprostředkovatel

(Jobber)

1. Velkoobchodník, jenž nakupuje v malých objemech od výrobců, dovozců a dalších velkoobchodníků a prodává maloobchodníkům.2. Označení tvůrce trhu na London Stock Exchange (Londýnském trhu cenných papírů).

Další pojmy