Jelen (krátkodobý spekulant)

(Stag)

Individuální spekulant, který rychle nakupuje a poté prodává podíly za účelem dosažení zisku. Nemá zájem držet cenné papíry po jakékoli delší období. Často se účastní úpisu nových emisí akcií v očekávání získání rychlého zisku v případě nadobjednání emise. Obvykle spekulant nemá zájem na přímém zaplacení emise, nýbrž preferuje nabídku zajištění proti možnému poklesu cen.

Další pojmy