ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Jednotná pravidla a zvyklosti pro dokumentární akreditivy

(Uniform customs and practice for documentary credits)

Soubor pravidel vytvořený Mezinárodní obchodní komorou a akceptovaný v řadě zemí jako standard. Tato pravidla pokrývají takové oblasti, jako je definice dokumentárního akreditivu, odpovědnosti stran, druhy akreditivů, akceptovatelné dokumenty, podmínky, které mohou být používány a jejich význam.

Další pojmy