Jednotná inkasní pravidla

(Uniform rules for collection.)

Pravidla vydaná Mezinárodní obchodní komorou za účelem vytvoření standardů, opatření a definic, týkajících se čistých a dokumentárních inkas. Specifikují definice používaných pojmů, odpovědnost jednotlivých stran v inkasu, způsoby prezentace, placení a akceptace směnek a/nebo dokumentů, záležitosti týkající se neproplacení a/nebo neakceptace, výdajů a úroků.

Další pojmy