ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Jednorázový náklad

(Nonrecurring charge)

Jednorázový výdaj nebo odpis zachycený ve finančním výkazu společnosti.

Další pojmy