Jednorázový náklad

(Nonrecurring charge)

Jednorázový výdaj nebo odpis zachycený ve finančním výkazu společnosti.

Další pojmy