Jednoduchý úrok

(Simple interest)

Úrok počítaný jen z nominální hodnoty, nikoli též z naakumulovaných úroků.

Další pojmy