ISO

(ISO)

Mezinárodní organizace pro standardizaci.

Další pojmy