IRR

(IRR)

Vnitřní výnosové procento. Jde o diskontní sazbu, při které je současná hodnota budoucích peněžních toků rovna počáteční investici.

Další pojmy