ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

IRR

(IRR)

Vnitřní výnosové procento. Jde o diskontní sazbu, při které je současná hodnota budoucích peněžních toků rovna počáteční investici.

Další pojmy