Investiční zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru investičních zprostředkovatelů vedeném ČNB, která zprostředkovává pouze nákup a prodej dluhopisů a fondů kolektivního investování, ale nesmí nakládat s majetkem klienta.

Další pojmy