Investiční záměr (cíl)

(Investment objective)

Deklarovaný cíl vzájemného fondu, umožňující určit typ cenných papírů, do nichž bude investovat, očekávaný výnos a míru rizika.

Další pojmy