Investiční vzorec (strategie)

(Formula investing)

Investiční technika založená na předem stanoveném časovém nebo aktivním alokačním modelu, který eliminuje emotivní rozhodnutí.

Další pojmy