Investiční společnost

(Investment company)

Investiční společnost je zakladatel a správce (obhospodařovatel) fondů.

Další pojmy