Investiční přístup "ze dna nahoru"

(Bottom-up approach to investing)

Investiční strategie, která klade menší důraz na vývoj a cyklus ekonomiky a trhu jako celku, naopak se více opírá o analýzu jednotlivých akcií.

Další pojmy