ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Investiční portfolio

(Investment portfolio)

Kombinace držby více než jedné akcie, dluhopisu, komodity, investice do nemovitosti nebo dalších aktiv individuálního nebo institucionálního investora.

Další pojmy