Investiční portfolio

(Investment portfolio)

Kombinace držby více než jedné akcie, dluhopisu, komodity, investice do nemovitosti nebo dalších aktiv individuálního nebo institucionálního investora.

Další pojmy