Investiční hodnota konvertibilních cenných papírů

(Investment value convertible securities)

Odhadnutá hodnota, jakou by trh ocenil konvertibilní cenný papír, kdyby neobsahoval možnost akciové konverze.

Další pojmy