ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Investiční hodnota konvertibilních cenných papírů

(Investment value convertible securities)

Odhadnutá hodnota, jakou by trh ocenil konvertibilní cenný papír, kdyby neobsahoval možnost akciové konverze.

Další pojmy