Investičně vázaná pojistná smlouva

(Unit-linked insurance policy)

Typ pojistné smlouvy, v jejímž rámci je část prémie investována do podílového fondu.

Další pojmy