Inventura zásob

(Stock-taking)

Pravidelná procedura, při níž jsou všechny zásoby, tj. materiál, rozpracovaná výroba a hotové výrobky spočítány a ohodnoceny. To může být prováděno v pravidelný den, např. na konci finančního roku, nebo průběžně.

Další pojmy