Interval účtů

(Account range)

Skupina kartových účtů s čísly karet tvořícími souvislou řadu.

Další pojmy