Interregionální transakce

(Interregional interchange)

Transakce, u níž vydavatel sídlí mimo region, kde se transakce uskutečnila.

Další pojmy