Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Instrument na řad

(Order instrument)

Instrumenty s příjemci určenými výstavcem, např. šek stanovující "Zaplaťte na řad pana X".

Další pojmy