Instrument na řad

(Order instrument)

Instrumenty s příjemci určenými výstavcem, např. šek stanovující "Zaplaťte na řad pana X".

Další pojmy