Insider (zasvěcenec)

(Insider)

Ředitelé a výkonní pracovníci společnosti, kteří mají přístup k důležitým vnitřním informacím o společnosti. Insiderem je rovněž osoba s více než desetiprocentním podílem na hlasovacích právech společnosti.

Další pojmy