Inside (zasvěcené, vnitřní) informace

(Inside information)

Důležité informace, které nebyly zveřejněny nebo nejsou dostupné veřejnosti.

Další pojmy