Inkaso

(Collection)

viz inkasní způsob placení

Další pojmy