Inkasní způsob placení

(Collection)

Předem dohodnutý způsob placení mezi plátcem a příjemcem, kdy je platba provedena z účtu plátce na základě žádosti příjemce. Klient (plátce) udělí své bance svolení k inkasu, tedy písemně souhlasí s tím, že jeho účet může být inkasován. Klient, pro kterého jsou platby určeny (příjemce), pak dává bance pokyn ke zprostředkování platby z účtu plátce na svůj účet, tzv. příkaz k inkasu. Inkasní způsob placení je často využíván pro pravidelné úhrady, např. za dodávky energií nebo služby mobilním operátorům apod. . Další používaná označení: Inkaso

Další pojmy