Inkasní agent

(Collection agent)

Společnost zabývající se inkasem dlužných pohledávek.

Další pojmy