Indosovat, žirovat

(Endorse)

Převést vlastnictví aktiva podpisem na zadní straně (rubu) převoditelného cenného papíru.

Další pojmy