Indosant

(Endorser)

Osoba, která indosuje dokument.

Další pojmy