Indosament

(Endorsement)

Podpis na zadní straně šeku nebo obdobného finančního instrumentu, kterým se převádí vlastnictví instrumentu ze signatáře na nového majitele.

Další pojmy