ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Indosament

(Endorsement)

Podpis na zadní straně šeku nebo obdobného finančního instrumentu, kterým se převádí vlastnictví instrumentu ze signatáře na nového majitele.

Další pojmy