Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Indikovaný (označený) výnos

(Indicated yield)

Výnos založený na čtyřnásobku výnosu dosaženém v posledním čtvrtletí. Pro určení výnosu je třeba vydělit výši roční dividendy cenou akcie. Výsledné číslo se uvádí v procentech.

Další pojmy