Indikátor hybné síly

(Momentum indicator)

Ukazatel rychlosti a síly růstu nebo poklesu hospodářství, cen nebo množství.

Další pojmy