Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Indexový fond

(Index fund)

Vzájemný fond, jehož cílem je napodobovat vývoj indexu.

Další pojmy