Indexace

(Indexation)

Proces odvozování výše výnosu z aktiva od vývoje určitého indexu nebo komodity. Například ropná společnost může emitovat indexované dluhopisy, jejichž splátky se odvozují od termínové ceny ropy.

Další pojmy