Index spotřebitelských cen

(Consumer Price Index (CPI ))

Měsíční index měřící změnu v nákladech na pořízení spotřebitelského koše, který se skládá z různého zboží a služeb (potravin, nájemného, hypoték, oblečení, tepla, benzínu, jízdného atd.). Je to hlavní indikátor národní míry inflace.

Další pojmy