Iluzorní akciový plán

(Phantom stock plan)

Stimulující koncept, při němž odpovědný pracovník získává bonus založený na tržním zhodnocení akcií společnosti během určitého období.

Další pojmy