IAS

(International Accounting Standards)

Mezinárodní účetní standardy.

Další pojmy