ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

IAS

(International Accounting Standards)

Mezinárodní účetní standardy.

Další pojmy