Hypoteční zástavní list

(Mortgage bond)

Cenný papír, který může být podle zákona o dluhopisech emitován jedině bankou. Jmenovitá hodnota HZL, včetně úroků, je plně kryta pohledávkami z hypotéčních zástavních úvěrů.

Další pojmy