Abyste nás lépe našli, měníme se na cbaonline.cz. E-maily jsou nově ve tvaru jmeno.prijmeni@cbaonline.cz

Hypoteční zástavní list

(Mortgage bond)

Cenný papír, který může být podle zákona o dluhopisech emitován jedině bankou. Jmenovitá hodnota HZL, včetně úroků, je plně kryta pohledávkami z hypotéčních zástavních úvěrů.

Další pojmy