Hybridní investice

(Hybrid investment)

Investiční instrument kombinující dva různé druhy podléhajících investic.

Další pojmy