Hrubý zisk

(Gross profit)

Celkový zisk před odpočtem daní, provozních výdajů, odpisů, úroků, zisku z finančních operací.

Další pojmy