Hrubý pronájem

(Gross lease)

Pronájem majetku, podle něhož pronajímatel souhlasí s placením veškerých poplatků, které jinak obvykle hradí vlastník pronajatého majetku.

Další pojmy