Hrubý příjem

(Gross income)

Celkový příjem před provedením odpočtů.

Další pojmy