ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Hrubý národní produkt

(Gross National Product)

Celková hodnota zboží a služeb vyprodukovaných v ekonomice.

Další pojmy